Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.pageride.comMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.pageride.comSystém PageRide nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

A D Ó   2%

A 2016-os évben lehetőségünk van támogatni gyermekeinket a 2016-os adónk 2%-ával.

Amennyiben úgy döntenek, hogy támogatják a Kamocsai Óvoda mellett működő Kamocsai Fokhagymácska Polgári Társulást a következőképpen kell eljárniuk:

A. A munkaviszonyban lévők, akiknek a 2015-es évre szóló adóbevallását a munkáltatójuk készíti el:

1. a munkáltatójuktól igazolást kell kérniük az adóelszámolásról (Potvrdenie o zaplatení dane)

2. ki kell tölteniük azt a nyomtatványt, amelyen feltüntetik, kinek szánják adójuk 2%-át (Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane), a Kamocsai Fokhagymácska Polgári Társulás adataival előre kitöltött nyomtatvány itt letölthető:

Stáhnout soubor: Vyhlasenie pre OZ Komocsky cesnacik.jpg

 3. a kitöltött nyomtatványt az igazolással együtt a lakóhelyük szerint illetékes adóhivatalba kell benyújtaniuk 2016 április 30-ig.

 B. A vállalkozók, illetve azok a munkaviszonyban lévők, akik saját maguk nyújtják be adóbevallásukat:

- az adóbevallásukban kell feltüntetniük, hogy kinek szánják adójuk 2%-át.
 

 Köszönjük támogatásukat!

 

D A Ň  2%

V roku 2016 máme možnosť podporovať naše deti 2 percentami našej dane z roku 2015.

Ak ste sa rozhodli podporiť Občianske združenie Komočský Cesnáčik, fungujúci pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Komoči, máte postupovať nasledovne:

A. Postup krokov pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania:

1. požiadajú svojho zamestnávateľa, aby im vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

2. vyplnia tlačivo, na ktorom má byť uvedený nimi vybratý prijímateľ 2%-a dane (Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane), predvyplnené tlačivo vyhlásenia s údajmi prijímateľa OZ Komočský cesnáčik môžete stiahnuť tu :

Stáhnout soubor: Vyhlasenie pre OZ Komocsky cesnacik.jpg

 3. obe tieto tlačivá /potvrdenie a vyhlásenie/ doručiť do 30.04.2016 na daňový úrad podľ bydliska.

 B. Postup krokov pre právnicke osoby, fyzické osoby a pre zamestnancov, ktorí si sami podávajú daňové priznanie:

- vo svojom daňovom priznaní majú uviesť v príslušnej kolónke ako prijímateľa 2 %-a dane OZ Komočský cesnáčik, identifikačné údaje nájdete vo vyhlásení k stiahnutiu v bode A.
 

 Ďakujeme za Vašu podporu !